Ceník

Ceník ordinace praktického lékaře MUDr. Martina Šipulová

(platný od 1. 12. 2021)

Vyšetření pro řidičský průkaz 
- nový ........................... 200 Kč
Vyšetření pro řidičský průkaz
- z důvodu věku .................. 200
Vyšetření pro řidičský průkaz
- rozšíření řidičského průkazu ... 200Výpis ze zdravotní dokumentace ... 200 Kč
Vyšetření pro způsobilost k práci  ..... 300 Kč
Formulář pro pojistnou událost 
(dle náročnosti) ............. 200-300 Kč
Potvrzení způsob. ke studiu .......... zdarma
Očkování na vlastní žádost
(aplikace vakcíny) ...............  50 Kč
Vyšetření okultního krvácení
na vlastní žádost
(pokud není propláceno
zdravotní pojišťovnou) ........... 200 Kč
Potvrzení schopnosti
darovat krev ......................... zdarma
Vyšetření pro zbrojní průkaz ..... 300 Kč
Vyšetření pro lázeňský návrh
- příspěvková péče ................... zdarma
Způsobilost k práci 
- brigády, letní tábory
jako vedoucí atd. ................ 100 Kč
Vyšetření pro rentu .............. 300 Kč